Loading:


xslt_set_object

bool xslt_set_object ( resource $processor , object &$obj )

Funkcja ta pozwala na wykorzystanie procesora wewnątrz obiektu, aby rozwiązać wszystkie wywołania funkcji.

Do wywołania funkcji może zostać użyta xml_set_sax_handlers (), xslt_set_scheme_handlers () lub xslt_set_error_handler () i zakłada się metode obiektu.


Parametry:

processor
- XSLT identyfikator procesora, utworzony z xslt_create ().

obj- obiekt

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

 Napisz Artyku³

Listing

<?php

class my_xslt_processor {

    var $_xh; // Nasz XSLT processor

    function my_xslt_processor()
    {
        $this->_xh = xslt_create();

        // Tworzy  $this object the callback resolver
        xslt_set_object($this->_xh, $this);

        // Przechwycenie błędów
        xslt_set_error_handler($this->_xh, "my_xslt_error_handler");
    }

    function my_xslt_error_handler($handler, $errno, $level, $info)
    {
        //do teraz, tylko obserwuj argumenty
        var_dump(func_get_args());
    }
}

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors