Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

PDF_set_border_color

Ustawia kolor obrysu dla wszelkiego rodzaju adnotacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_set_border_dash

Ustawia styl obrysu dla wszelkiego rodzaju animacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_set_border_style

Ustawia styl obrysu dla wszelkiego rodzaju animacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_set_gstate

Aktywuje grafikę w miejscu obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_set_info

Wypełnia pole $key (klucz) z $value (wartość)
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_set_layer_dependency

Określa hierarchię i grupę relacji pomiędzy warstwami.
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_set_parameter

Ustawia parametry PDFlib z ciągiem typu.
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_set_text_pos

Ustawia pozycję dla tekstu wyjściowego na stronie.
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_set_value

Ustawia vartość parametru PDFlib z typem numerycznym
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_setcolor

Ustawia bieżący kolor
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 22/32 |Nastpna
22:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors