Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xml_set_processing_instruction_handler

Ustawia instrukcjie przetwarzania (PI) dla obsługi funkcji parsera XML Parser. Instrukcja przetwarzania ma następujący format:
Kategoria: Funkcje > PHP


asoc()

Oblicza arcus cosinus liczby.
Kategoria: Funkcje > PHP


acosh()

Zwraca area cosinus hiperboliczny z liczby arg , tzn. taką wartość, której cosinus hiperboliczny jest równy arg .
Kategoria: Funkcje > PHP


asin()

Oblicza arcus sinus liczby.
Kategoria: Funkcje > PHP


asinh()

Area sinus hiperboliczny.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::createProcessingInstruction

Funkcja ta tworzy nową instancję klasy DOMProcessingInstruction. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Metoda DOMNode-> appendChild ().
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMProcessingInstruction __construct

DOMProcessingInstruction tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do tego węzła, jest to związane z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createProcessingInstruction.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->create_processing_instruction

Funkcja zwraca nową instancję klasy DomCData. Zawartość w pi jest wartością tego parametru . Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().
Kategoria: Funkcje > PHP


DomProcessingInstruction string data

Ta metoda pobiera dane z węzła. ProcessingInstruction
Kategoria: Funkcje > PHP


DomProcessingInstruction string target

Ta metoda zostanie skierowana do węzła ProcessingInstruction .
Kategoria: Funkcje > PHP


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors