Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa Locale ( mx.lang.Locale ) [AS 2]

Zwraca ciąg znaków zawierający wszystkie policzone zmienne na my_lv, w treściach kodowania MIME dla application/x-www-form-urlencoded.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale addDelayedInstance [AS 2]

Klasa mx.lang.Locale pozwala ci na kontrolowanie kilku językowego tekst zostaje wyświetlony pliku SWF. Panel Flash String pozwala ci użyć ciągu ID zamiast ciągów literalnych w dynamicznym polu tekstowym. To pozwala ci na stworzenie pliku SWF, który wyświetla tekst załadowany z określonego językowego pliku XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale getDefaultLang [AS 2]

Dodaje parę {instancja, string ID} do wewnętrznej tablicy do późniejszego użycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars toString [AS 2]

Domyślny kod języka jaki ma być ustawiony w panelu String dialogowym oknie, lub przez wywołanie metody setDefaultLang().
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale loadString [AS 2]

Zwraca wartość ciągu znaków połączoną z podanym ID w aktualnym języku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale loadStringEx [AS 2]

Zwraca wartość ciągu znaków połączoną z podanym ID oraz kodem języka.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale setString [AS 2]

Ustawia nową wartość ciągu dla danego ID oraz kodu języka.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale stringIDArray [AS 2]

Tablica znaków zawierająca wszystkie ID ciągów znaków w filmie w pliku FLA.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix toString [AS 2]

Zwraca wartości w linie, właściwości obiektu Matrix.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagecreatefromstring

Zwraca indentyfikator obrazu reprezentujący obraz uzyskany z danego $data. Ten typ jest automatycznie wykryty jeśli twój PHP wspiera JPEG, PNG, GIF, WBMP, and GD2.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 13/17 |Nastpna
13:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors