Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

string get_class

Klasa ta jest przydatna, gdy chcesz wysłać odpowiedzi SOAP od obsługi PHP. faultcode, faultstring, faultactor i szczegóły są standardowymi elementami SOAP Fault;
Kategoria: Funkcje > PHP


string get_parent_class

compact() pobiera zmienną liczbę parametrów. Każdy parametr może być albo stringiem zawierającym nazwę zmiennej lub tablicę nazw zmiennych. Tablica może zaierać w sobie inne tablice nazw zmiennych; compact() obsłuży je rekurencyjnie.
Kategoria: Funkcje > PHP


string create_function

Ta funkcja implementuje algorytm sortowania który porządkuje stringi alfanumeryczne tak, jak zrobiłby to człowiek, zachowując przypisanie kluczy do wartości. Jest on określany jako "porządkowanie naturalne".
Kategoria: Funkcje > PHP


string get_resource_type

Funkcja ta implementuje algorytm sortowania, który sortuje stringi alfanumeryczne tak, jak posortowałby je człowiek, zachowując przypisania klucz-wartość. Jest on określany jako "porządkowanie naturalne"
Kategoria: Funkcje > PHP


string gettype

Funkcja ta zwraca nazwę klasy, której obiekt jest egzemplarzem. Zwraca FALSE jeżeli obiekt nie jest obiektem.
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapFault __construct

Jeżeli obiekt jest obiektem, zwraca nazwę klasy przodka klasy której obiekt jest egzemplarzem.
Kategoria: Funkcje > PHP


array compact

Tworzy anonimową funkcję z parametrami i zwraca unikalną nazwę.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool natcasesort

Funkcja ta pobiera typ danego zasobu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool natsort

Zwraca typ zmiennej $var
Kategoria: Funkcje > PHP


bool is_string

Stwierdzi, czy dana zmienna jest typu string.
Kategoria: Funkcje > PHP


9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors