Loading:


string create_function
string create_function ( string $args , string $code )


Tworzy anonimową funkcję z parametrami  i zwraca unikalną nazwę.

 

Parametry

 

args

argumenty funkcji

code

cod funkcji

Zwracane wartości

Zwraca unikalną nazwę funkcję jako ciąg znaków, lub FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing//Example #1 Tworzy anonimową funkcję z  create_function()

//Możesz użyć tej funkcji, aby (na przykład) stworzyć funkcję z informacjiami zebranymi w czasie wykonywania:

<?php
$newfunc = create_function('$a,$b', 'return "ln($a) + ln($b) = " . log($a * $b);');
echo "Nowa anonimowa funkcja: $newfunc\n";
echo $newfunc(2, M_E) . "\n";
// outputs
// Nowa anonimowa funkcja: lambda_1
// ln(2) + ln(2.718281828459) = 1.6931471805599
?>

//Lub może mieć obsłużyć funkcje, które mogą zastosować zestaw operacji do listy parametrów:


//Example #2 tworzenie ogólnych procesó funkcji z create_function()

<?php
function process($var1, $var2, $farr)
{
    foreach ($farr as $f) {
        echo $f($var1, $var2) . "\n";
    }
}

// tworzenie kilku funkcji matematycznych

$f1 = 'if ($a >=0) {return "b*a^2 = ".$b*sqrt($a);} else {return false;}';
$f2 = "return \"min(b^2+a, a^2,b) = \".min(\$a*\$a+\$b,\$b*\$b+\$a);";
$f3 = 'if ($a > 0 && $b != 0) {return "ln(a)/b = ".log($a)/$b; } else { return false; }';
$farr = array(
    create_function('$x,$y', 'return "some trig: ".(sin($x) + $x*cos($y));'),
    create_function('$x,$y', 'return "a hypotenuse: ".sqrt($x*$x + $y*$y);'),
    create_function('$a,$b', $f1),
    create_function('$a,$b', $f2),
    create_function('$a,$b', $f3)
    );

echo "\nKorzystanie z pierwszej tablicy funkcji anonimowych\n";
echo "parameters: 2.3445, M_PI\n";
process(2.3445, M_PI, $farr);

// teraz zrób kilka funkcji przetwarzania ciągu

$garr = array(
    create_function('$b,$a', 'if (strncmp($a, $b, 3) == 0) return "** \"$a\" '.
    'and \"$b\"\n** Look the same to me! (looking at the first 3 chars)";'),
    create_function('$a,$b', '; return "CRCs: " . crc32($a) . " , ".crc32(b);'),
    create_function('$a,$b', '; return "similar(a,b) = " . similar_text($a, $b, &$p) . "($p%)";')
    );
echo "\nKorzystanie z drugiej tablicy funkcji anonimowych\n";
process("Twas brilling and the slithy toves", "Twas the night", $garr);
?>

//Powyższy przykład wyświetli:
/*
Korzystanie z pierwszej tablicy funkcji anonimowych
parameters: 2.3445, M_PI
some trig: -1.6291725057799
a hypotenuse: 3.9199852871011
b*a^2 = 4.8103313314525
min(b^2+a, a^2,b) = 8.6382729035898
ln(a/b) = 0.27122299212594

Korzystanie z drugiej tablicy funkcji anonimowych
** "Twas the night" and "Twas brilling and the slithy toves"
** Look the same to me! (looking at the first 3 chars)
CRCs: -725381282 , 1908338681
similar(a,b) = 11(45.833333333333%)Ale być może najbardziej powszechnym użyciu dla lambda-style (anonimowe) jest stworzenie funkcji wywołania funkcji, na przykład przy użyciu array_walk () lub usort ()

*///Example #3 Użycie funkcji anonimnowej jako callback functions

<?php
$av = array("the ", "a ", "that ", "this ");
array_walk($av, create_function('&$v,$k', '$v = $v . "mango";'));
print_r($av);
?>

//Powyższy przykład wyświetli:

Array
(
  [0] => the mango
  [1] => a mango
  [2] => that mango
  [3] => this mango
)


   
//tablica ciągów sortowana od najkrótszego do najdłuższego
<?php

$sv = array("small", "larger", "a big string", "it is a string thing");
print_r($sv);

?>

//Powyższy przykład wyświetli:

Array
(
  [0] => small
  [1] => larger
  [2] => a big string
  [3] => it is a string thing
)


   

//sortowanie od najdłuższego do najkrótszego
<?php

usort($sv, create_function('$a,$b','return strlen($b) - strlen($a);'));
print_r($sv);

?>

//Powyższy przykład wyświetli:

Array
(
  [0] => it is a string thing
  [1] => a big string
  [2] => larger
  [3] => small
)


   

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors