Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

String substr [AS 2]

Zwraca określony fragment.
Kategoria: Flash > ActionScript


DOMCharacterData::substringData

Porównuje $main_str z pozycji $offset z długości $length znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_compare()

Oblicza oraz wyświetla liczbę wystąpień danej frazy.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_count()

Zastępuje tekst wewnątrz części łańcucha.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_replace()

Zwraca tylko część ciągu, pobiera 2 parametry oprócz ciagu wejściowego są nimi $start oraz $długość.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr()

Do skracania ciągu w PHP służy funkcja substr.
Kategoria: Funkcje > PHP


Ucinanie, skracanie tekstu o określaną długość i miejsce php

Tnie $str na kawałki określone przez $offset (pozycja rozpoczęcia) i $length (długość)
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


iconv_substr

Odejmuje współrzędne innego punktu od współrzędnych tego punktu, aby stworzyć nowy punkt.
Kategoria: Funkcje > PHP


Point substract [AS 2]

Zwraca znaki w ciągu znaków z indeksy określonego przez start parametr przez liczb,e znaków określonych przez dlugosc parametr.
Kategoria: Flash > ActionScript


String substring [AS 2]

Zwraca ciąg znaków obejmujący znaki pomiędzy określonymi punktami przez parametry start oraz koniec .
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors