Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextFormat url [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst ma być podkreślony.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat underline [AS 2]

Określa adres URL, do którego tekstu odsyła.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa TextRenderer [AS 2]

Klasa TextRenderer dostarcza funkcjonalność dla zaawansowanego sposobu na wygładzenie osadzonych czcionek.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextRenderer displayMode [AS 2]

Kontroluje wykonywanie zaawansowanego wygładzenia tekstu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextRenderer maxLevel [AS 2]

Ustawia adaptacyjny przykładowy dystans pól (ADFs) poziom jakości dla zaawansowanego wygładzenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot findText [AS 2]

Wyszukuje określony obiekt TextSnapshot oraz zwraca pozycję pierwszego znalezionego słowa znalezionego po startIndex.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getCount [AS 2]

Zwraca liczbę znaków w obiekcie TextSnapshot.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getSelected [AS 2]

Zwraca wartość logiczną, określającą, czy obiekt TextSnapshot zawiera zaznaczony tekst w określonym przedziale.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getSelectedText [AS 2]

Zwraca ciąg znaków, który zawiera wszystkie znaki określone przez korespondującą metodę TextSnapshot.setSelected() .
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getText [AS 2]

Zwraca ciąg znaków, który zawiera wszystkie znaki określone przez parametry start oraz koniec.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 11/13 |Nastpna
11:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors