Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Rectangle bottom [AS 2]

Zwraca sumę właściwości y oraz height .
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle clone [AS 2]

Zwraca nowy obiekt Rectangle z tymi samymi wartościami dla x, y, width, oraz height właściwości jak oryginał obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle left [AS 2]

Zwraca współrzędną x lewego-górnego rogu prostokąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle right [AS 2]

Zwraca sumę właściwości x oraz width .
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle setEmpty [AS 2]

Ustawia wszystkie właściwości obiektów Rectangle na 0.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle size [AS 2]

Zwraca wielkość obiektu Rectangle, wyrażoną jako obiekt Point z wartościami właściwości: width oraz height.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle toString [AS 2]

Buduje oraz zwraca ciąg znaków, który wyświetla listę poziomej i pionowej pozycji oraz wysokość i szerokość obiektu Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


SharedObject data [AS 2]

Kolekcja atrybutów załączona do właściwości data , tego obiektu, te atrybuty mogą być wymieniane oraz/i przechowywane.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Stage [AS 2]

Klasa Stage jest wysoko poziomową klasą, której metody, własciwości oraz zdarzenia są dozwolone bez używania konstruktora
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage height [AS 2]

Właściwość (odczyt-tylko); określająca aktualna wysokość sceny Stage, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 13/15 |Nastpna
13:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors