Loading:


Rectangle clone [AS 2]

Klasa: Rectangle

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Zwraca nowy obiekt Rectangle z tymi samymi wartościami dla x, y, width, oraz height właściwości jak oryginał obiektu.Napisz Artyku³

Listing

import flash.geom.Rectangle;

var rect_1:Rectangle = new Rectangle(1, 2, 4, 8);
var rect_2:Rectangle = rect_1;
var clonedRect:Rectangle = rect_1.clone();

trace(rect_1 == rect_2); // true
trace(rect_1 == clonedFilter); // false

for(var i in rect_1) {
    trace(">> " + i + ": " + rect_1[i]);
    >> toString: [type Function]
    >> equals: [type Function]
    >> union: [type Function]
    >> intersects: [type Function]
    >> intersection: [type Function]
    >> containsRectangle: [type Function]
    >> containsPoint: [type Function]
    >> contains: [type Function]
    >> offsetPoint: [type Function]
    >> offset: [type Function]
    >> inflatePoint: [type Function]
    >> inflate: [type Function]
    >> size: (x=4, y=8)
    >> bottomRight: (x=5, y=10)
    >> topLeft: (x=1, y=2)
    >> bottom: 10
    >> top: 2
    >> right: 5
    >> left: 1
    >> isEmpty: [type Function]
    >> setEmpty: [type Function]
    >> clone: [type Function]
    >> height: 8
    >> width: 4
    >> y: 2
    >> x: 1
}

for(var i in clonedRect) {
    trace(">> " + i + ": " + clonedRect[i]);
    >> toString: [type Function]
    >> equals: [type Function]
    >> union: [type Function]
    >> intersects: [type Function]
    >> intersection: [type Function]
    >> containsRectangle: [type Function]
    >> containsPoint: [type Function]
    >> contains: [type Function]
    >> offsetPoint: [type Function]
    >> offset: [type Function]
    >> inflatePoint: [type Function]
    >> inflate: [type Function]
    >> size: (x=4, y=8)
    >> bottomRight: (x=5, y=10)
    >> topLeft: (x=1, y=2)
    >> bottom: 10
    >> top: 2
    >> right: 5
    >> left: 1
    >> isEmpty: [type Function]
    >> setEmpty: [type Function]
    >> clone: [type Function]
    >> height: 8
    >> width: 4
    >> y: 2
    >> x: 1
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors