Loading:

Zamiana Typu Kodu na Klasę - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy klasa posiada numeryczny typ kodu, który nie wpływa na jej zachowanie.


Zamiana Typu Kodu przez Podklasowość - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadasz niezmienny typ kodu, który wpływa na zachowanie klasy.


Zamiana Typu Kodu przez Wzór State / Strategy - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy klasa posiada numeryczny typ kodu, który wpływa na jej zachowanie, ale nie możesz użyć podklasowości.


Zamiana Warunku na Polimorfizm - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy warunek logiczny, który wybiera inne zachowania, zależne od danego typu obiektu.


Zamiana Wyjątku na Test - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy wyrzucasz wyjątek na warunku, który wywoływacz może najpierw sprawdzić.


Zamiana Zagnieżdżonego Warunku na Klauzule Osłony - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda posiada zachowanie warunkowe, które nie jest wyraźne i łatwe do zrozumienia.


Zamiana Zbioru Wartości na Obiekt - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy zbiór danych, który potrzebujemy dodatkowych danych lub zachowań.


Zastąpienie Algorytmu - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy chcemy zastąpić algorytm na jeden, który jest sprytniejszy.


Zepchnięcie Metody - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda jest wyłącznie używana przez niektóre podklasy (nie przez wszystkie).


Zepchnięcie Pola / Zmiennej - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy zmienna jest wyłącznie używana przez niektóre podklasy (nie przez wszystkie).


Zmiana dwukierunkowego powiązania na jednokierunkowe - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda zmienia dwukierunkowego odwołanie między klasowe na jednokierunkowe, jeśli jedna z klas nie potrzebuje odwołać się bezpośrednio do tej klasy.


Zmiana Nazwy Metody - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy nazwa metody nie określa jej przeznaczenia.


Zmiana referencji na wartość dla obiektu - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda zmienia obiekt referencyjny na obiekt wartościowy. Wykorzystujemy tą praktykę, gdy obiekt jest mały, niezmienny oraz trudny do zarządzania.


Łączenie Klas - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy jedna z klas nie robi zbyt dużo użytecznej i różniącej się operacji od innej klasy.


Łączenie Metod - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy zawartość metody jest mało skomplikowana i jej nazwa jest wprost proporcjonalna do tego co robi.


Łączenie Zmiennych - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy zawartość stworzona zmienna przetrzymuje np link do metody z innej klasy, jednak wykorzystujemy ją tylko raz lub sporadycznie.


Poprzednia <<| 5/5
5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors