Loading:

Wyciąganie Pola / Zmiennej - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy dwie lub więcej podklas posiada te same pole/zmienną.


Zachowanie Całego Obiektu - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy pobieramy kilka wartości z obiektu oraz przekazujemy je jako parametry do wywołania innej metody.


Zamiana Delegacji na Dziedziczenie - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy używamy delegacji oraz gdy często piszemy kilka delegacji dla całego interfejsu.


Zamiana Dziedziczenia na Delegacje - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy podklasa używa tylko części super klasy lub jeśli nie chce dziedziczyć danych.


Zamiana Iteracji na Rekurencje - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy pętle, w której nie jest wystarczająco jasno stwierdzić co robi każda iteracja.


Zamiana Kodu Błędu na Wyjątek - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda zwraca specjalny kod, aby określić typ błędu.


Zamiana Konstruktora na Metodę Factory - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy chcemy zrobić więcej niż prosty konstruktor, kiedy tworzymy obiekt naszej klasy.


Zamiana Magicznego Numeru na Stałą Symboliczną - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy formalną liczbę z konkretnym znaczeniem.


Zamiana Metody na Obiekt Metody - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy długą metodę, która używa lokalnych zmiennych w taki sposób, że nie możesz wykonać metody refaktoryzacji: Rozbicie Metody.


Zamiana Parametru na Metodę - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy obiekt wywołuje metodę, później przekazuje wynik jako parametr dla metody. Odbiorca może również wywołać tą metodę.


Zamiana Parametru na Wyraźną Metodę - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda, która uruchamia inne części kodu zależne od wartości parametru.


Zamiana Podklasy na Zmienną Klasową - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadasz podklasy, które różnią się tylko tym, że metody zwracają stałe dane.


Zamiana Przypisania na Inicjalizacje - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy kod, który najpierw deklaruje zmienną, a dopiero potem przypisuje do nią wartość.


Zamiana Rekurencję na Iterację - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadasz kod, który używa rekurencji oraz jest ona trudna w zrozumieniu.


Zamiana Statycznej Zmiennej na Parametr - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy funkcja zależna od statycznej zmiennej, potrzebuje być wykorzystana w generalnej formie.


Zamiana Tymczasowej Zmiennej na Metodę - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy wykorzystujemy tymczasową zmienną do przetrzymywania wyniku wyrażenia.


Poprzednia <<| 4/5 |>> Następna
4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors