Loading:

Rozpad hierachi - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda złancza super klasę oraz podklasę w jedną całość, kiedy obie klasy nie różnią się bardzo od siebie.


Rozłożenie warunkowe - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda przenosi skomplikowane instrukcje warunkowe if - else do nowych metod.


Samo Enkapsulowane Zmienne Klasowe - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy uzyskujesz dostęp do zmiennej bezpośrednio, ale sprzęganie (coupling) do zmiennej staje się niewygodne.


Ukrywanie Delegowania - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy klasa klienta wywołuje więcej niż jedną klasę w systemie.


Ukrywanie Metody - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda w klasie nie jest używana przez żadną inną zewnętrzną klasę.


Ukrywanie Warstwy Prezentacyjnej od Warstwy Biznesowej - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy wymagana jest obsługa lub/i związane struktury danych są narażone od warstwy prezentacyjnej na warstwie biznesowej.


Usuwanie Flagi Kontrolującej - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy zmienną, która zachowuje się jak flaga kontrolna dla serii wyrażeń typu boolean.


Usuwanie Metody Ustawiającej - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy pole / zmienna powinna być ustawiona przy tworzeniu obiektu i nigdy nie powinna być zmieniana.


Usuwanie Parametru - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy parametr nie już więcej używany przez kod metody.


Usuwanie Podwójnego Zaprzeczenia - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy podwójne zaprzeczenie w instrukcji warunkowej.


Usuwanie Pośrednika - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy klasa robi zbyt dużo prostych delegacji (jest zbyt często używana).


Usuwanie Przypisania do Parametrów - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy kod przypisuje wartość do parametru metody.


Wprowadzenie Obiektu Parametru - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy grupa parametrów dla metody są naturalnie wymagane.


Wprowadzenie Tokena Synchronizatora - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy klient chce robić niebezpieczne operacje, oraz gdy chcemy te operacje podglądnąć np w logach.


Wyciąganie Kodu Konstruktora - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy konstruktory w podklasach z identycznymi kodami konstruktorów.


Wyciąganie Metody - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy dwie lub więcej metod, które mają takie same wyniki w podklasach.


Poprzednia <<| 3/5 |>> Następna
3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors