Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa NetStream [AS 2]

Klasa NetStream dostarcza metody oraz właściwości dla odtwarzania plików Flash Video (FLV) z lokalnego pliku systemu lub adresu HTTP.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream bufferLength [AS 2]

Zwraca liczbę sekund aktualnych zawartych w bufforze.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream bufferTime [AS 2]

Zwraca liczbę sekund przyporządkowanych do bufera przez NetStream.setBufferTime().
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream bytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów danych, które zostały załadowane do odtwarzacza.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream close [AS 2]

Zatrzymuje odtwarzanie wszystkich danych przez strumień, ustawia właściwość NetStream.time na 0, oraz przygotowuje źródło do kolejnego użycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagepalettecopy

Kopiuje palete z obrazka źródłowego $source do obrazka docelowego $destination
Kategoria: Funkcje > PHP


Klasa Video [AS 2]

Klasa Video pozwala Ci na wyświetlanie żywego strumieniowego przekazu video na Scenie [Stage] bez osadzania go w Twoim pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


Video height [AS 2]

Liczba określająca wysokość źródłowego videa, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Video width [AS 2]

Liczba określająca szerokość źródłowego videa, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Eksport danych z mysql przez perspektywy (view) [bash][mysql]

Witam Czasem potrzebujemy przerzucić dane z jednego serwera mysql na drugi Jeżeli mamy klasyczne tablice to nie problem. Na serwerze źródłowym wpisujemy: (1) mysqldump -u nazwa_uzytkownika -pHASLO --skip-opt --compact -t Nazwa_bazy [Nazwa_tabeli] >PLIKZDANYMI.sql na docelowym: (2) mysql -u nazwa_uzytkownika -pHASLO Nazwa_bazy<PLIKZDANYMI.sql (to jak PLIKZDANYMI.sql trafi z serwera źródłowego na docelowy to temat na inny artykuł) gorzej kiedy mamy do czynienia ze zdefiniowaną perspektywą efekt działania (1) dla perspektywy to pusty plik - jak wiemy dane do perspektywy są tworzona na bieżąco wiec mysqldump nie bedzie w stanie nic wymyślić.
Kategoria: Skrypty > SQL


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors