Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

SimpleXMLElement void addAttribute

Dodaje atrybut do SimpleXML element.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement addChild

Dodaje dziecko elementu do węzła i zwraca SimpleXMLElement nad dzieckiem.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement mixed asXML

jako XML , metody obiektu rodzica formatów danych XML w wersji 1.0.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement children

Ta metoda stwierdza element dzieci , który jest rezultatem następujących normalnych zasad iteracji.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement __construct

Tworzy nowy obiekt SimpleXMLElement.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement array getDocNamespaces

Zwraca nazwe zadeklarowaną w dokumencie
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement string getName

Pobiera nazwę elementu XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement array getNamespaces

Zwraca nazwy używane w dokumencie
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement bool registerXPathNamespace

Tworzy prefiks / ns w kontekście następnego zapytania XPath. W szczególności, jest to pomocne, gdyby dostawca danego dokumentu XML zmienił nazwę przedrostków. registerXPathNamespace stworzy prefiks dla nazw, pozwalając sobie na dostęp do węzłów tych nazw bez konieczności zmiany kodu, aby umożliwić nowym podyktowane prefiksów przez usługodawcę
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement array xpath

W XPath metoda przeszukuje węzeł SimpleXML dla dzieci pasujących do ścieżki XPath
Kategoria: Funkcje > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors