Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip lineTo [AS 2]

Pobiera oraz wyświetla aktualną wersję serwera Apache, w razie sukcesu, lub FALSE w przeciwnym wypadku.
Kategoria: Flash > ActionScript


apache_get_version()

apache_note() jest funkcją dotyczącą jedynie serwera Apache, która pobiera lub ustawia wartości not w odpowiedzi http. Jeśli wywołana z jednym argumentem, funkcja zwraca aktualną wartość noty nazwa_noty. Jeśli wywołana z dwoma argumentami, ustawi wartość noty nazwa_noty na wartość_noty i zwróci poprzednią wartość noty nazwa_noty. Funkcja działa jedynie z oryginalnym źródłem pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


apache-note()

Zwraca aktualną wielkość określonego pliku/katalogu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_filesize()

Zwraca aktualną głębie (numer poziomu) zduplikowanego lub osadzonego obiektu klipu filmowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


getDepth() [AS 2]

Funkcja zwraca aktualną datę w formacie oraz nazewnictwie polskim, które wygląda następująco: "dzień miesiąc rok", z uwzględnieniem polskich znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wyświetlanie polskiej daty w ActionScript 3

Nazwa określająca aktualną kamerę, która została zwrócona przez oprogramowanie kamery.
Kategoria: Flash > Skrypty


Camera name [AS 2]

Skrypt wyświetla aktualną datę w języku polskim za pomocą PHP i funkcji date.
Kategoria: Flash > ActionScript


Data słownie po polsku w PHP

Rysuje linię używając aktualnego stylu linii z aktualnej pozycji do (x, y); aktualna rysująca pozycja jest wtedy ustawiana na (x, y).
Kategoria: Skrypty > PHP


Obliczanie odległości pomiędzy dwoma punktami - AS3

Skrypt wyświetla aktualną odległość pomiędzy wyśrodkowanym punktem Sprite oraz kursorem myszki. Tworzy on również linię pomiędzy obydwoma punktami.
Kategoria: Flash > Skrypty


NetStream time [AS 2]

Zwraca aktualną pozycję odtwarzania, w sekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors