Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

yp_err_string

Zwraca błąd związany z danym kodem błędu. Warto, aby wskazać, co dokładnie poszło źle.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_error_handler

Ustawia błąd obsługi funkcji dla podanych przez procesor XSLT xH, ta funkcja zostanie wywołana gdy wystąpi błąd w transformacji XSLT
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_error_string

Pobiera łańcuch znaków zawierający błąd parsera XML skojarzony z podanym kodem .
Kategoria: Funkcje > PHP


trigger_error()

Zgłasza i wysyła log błądu.
Kategoria: Funkcje > PHP


LibXMLError libxml_get_last_error

Generuje na poziomie użytkownika błąd / ostrzeżenie / ogłoszenie wiadomości.
Kategoria: Funkcje > PHP


string xml_error_string

Pobiera ostatni błąd z libxml.
Kategoria: Funkcje > PHP


curl_error

Pobiera łańcuch znaków zawierający błąd parsera XML skojarzony z podanym kodem .
Kategoria: Funkcje > PHP


socket_last_error

Zwraca ciąg zawierający ostatni błąd dla bieżącej sesji.
Kategoria: Funkcje > PHP


error_log()

Zwraca ostatni błąd gniazda
Kategoria: Funkcje > PHP


iconv_mime_decode_headers

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą cały zestaw pól nagłówków MIME określonych przez encoded_headers w przypadku sukcesu, lub False jeśli wystąpił bład podczas dekodowania.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors