Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <html> - zawiera wewnątrz siebie cały kod HTML

Ładuję cały plik GZ do tablicy array.
Kategoria: Kursy > HTML


gzfile()

Skrypt tworzy button o nazwie zaznacz kod który zaznacza cały kod z pola textarea.
Kategoria: Funkcje > PHP


Zaznaczenie, kopiowanie całości tekstu z textarea

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą cały zestaw pól nagłówków MIME określonych przez encoded_headers w przypadku sukcesu, lub False jeśli wystąpił bład podczas dekodowania.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


iconv_mime_decode_headers

Wypełnia w całości cały obrazek zaczynając od puntów (x, y) odpowiednim jednolitym kolorem.
Kategoria: Funkcje > PHP


BitmapData.floodFill [AS 2]

Znacznik <html> jest znacznikiem wewnątrz którego zawiera się cały kod HTML strony WWW.
Kategoria: Flash > ActionScript


Liczbowy loading dla filmu Flash [AS 2]

Skrypt wymaga dynamicznego pola statycznego, który znajduje się w klipie filmowym o nazwie loader_mc, cały kod jest wewnątrz klipu filmowego loader_mc.
Kategoria: Flash > Skrypty


TextField getTextFormat [AS 2]

Zwraca obiekt TextSnapshot, który zawiera tekst w całym statycznym tekście w określonym klipie filmowym; tekst w potomku klipu filmowego nie jesy brany pod uwagę.
Kategoria: Flash > ActionScript


Usuwanie kodu JavaScrip z tekstu, ciągu znaków za pomocą PHP

Zwraca obiekt TextFormat dla określonego znaku, przedziału znaków, lub cały obiekt TextField.
Kategoria: Skrypty > PHP


MovieClip getTextSnapshot [AS 2]

Funkcja pobiera tekst i zwraca go usuwając z niego cały kod javascript, funkcja jest przydatna kiedy umożliwiamy użytkownikom używanie kodu HTML ale chcemy jednocześnie zabezpieczyć się przed nie nieuczciwymi osobami które mogą wgrać złośliwy kod.
Kategoria: Flash > ActionScript


Usuwanie plików i całych katalogów z zawartością - Linux

rm plik.txt :usuwa każdy podany plik. Domyślnie nie usuwa katalogów. rm -r katalog :usuwa katalog z całą zawartością
Kategoria: Artykuły > Linux


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors