Loading:


BitmapData.floodFill [AS 2]

Klasa: BitmapData

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

floodFill(x:Number, y:Number, kolor:Number) : Void

 

Parametry

x:Number - Współrzędna x obrazu.

y:Number - Współrzędna y obrazu.

kolor:Number - Wartość ARGB koloru, do wypelnienia obrazu. ARGB kolory często są zapisywane w formacie heksodecymalnej, na przykład 0xFF336699.

 

Wypełnia w całości cały obrazek zaczynając od puntów (x, y) odpowiednim jednolitym kolorem. Metoda floodFill() jest bardzo podobna do "wiadra z farbą" narzędzia w pasku narzędzi. Wartość jest kolorem ARGB (alpha, red, green, blue), który zawiera informację o kanale przezroczystości oraz mieszaniem kolorów.


Przykład:

 

import flash.display.BitmapData;
import flash.geom.Rectangle;

var mojBitmapData:BitmapData = new BitmapData(100, 80, false, 0x00CCCCCC);

var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());
mc.attachBitmap(mojBitmapData, this.getNextHighestDepth());

mojBitmapData.fillRect(new Rectangle(0, 0, 50, 40), 0x00FF0000);

mc.onPress = function() {
    myBitmapData.floodFill(_xmouse, _ymouse, 0x000000FF);
}Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors