Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

explode()

Funkcja Explode() tworzy tablice z ciągu znaków rozdzielonych konkretnym znakiem
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_database

Funkcja str_repeat() powtarza ciąg podany jej w pierwszym parametrze, tyle razy ile podamy jej w parametrze drugim
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::loadHTML

Ta funkcja umożliwia zmianę danych w ciągu sesji, określając jedną lub więcej baz danych, które mają być stosowane w poszukiwaniu, wydobycia, itp. - nadrzędna baz danych określonych w wezwaniu do yaz_connect ()
Kategoria: Funkcje > PHP


str_word_count()

Zwraca informacje na temat znaków używanych w ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


strip_tags()

Usuwa białe znaki z końca ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


stripslashes()

Funkcja parsuje HTML zawarty w ciągu źródłowym. W odróżnieniu od załadunku XML, HTML nie musi być dobrze uformowane, aby zostało załadowane. Funkcja ta może być również utworzona statycznie, aby załadować i stworzyć obiektu DOMDocument. Statyczne wywołania mogą być stosowane, gdy w DOMDocument właściwości są ustawione przed załadunkiem.
Kategoria: Funkcje > PHP


str_repeat()

Zwraca liczbę słów, będących wewnątrz ciągu wejściowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


count_chars()

Wydziela znaczniki HTML i PHP z ciągu oraz je interpretuje.
Kategoria: Funkcje > PHP


rtrim()

Usuwa znak '\' z ciągu znaków. Jest to odwrotność funkcji addslasches().
Kategoria: Funkcje > PHP


strlen()

Zwraca długość znaków w ciągu. Bierze pod uwagę puste znaki.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/8 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors