Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript Łączenie dwóch ciągów znaków (stringów)

Funkcja str_replace zamienia ciąg znaków na inny podany jako parametr
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Łączenie ciągów zmiennych

Binary bezpieczne nie zwracający uwagi na wielkość znaków, porównanie ciągów znaków.
Kategoria: Skrypty > PHP


strcasecmp()

Regionalno oparte porównania ciągów.
Kategoria: Funkcje > PHP


strnatcasecmp()

Funkcja ta implementuje algorytm porównywania ciągów znaków alfanumerycznych.
Kategoria: Funkcje > PHP


ContextMenu hideBuiltInItems [AS 2]

Porównuje dwa "PHP-znormalizowane" numery wersji ciągów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Locale ( mx.lang.Locale ) [AS 2]

Skrypt ukazuje jak połączyć dwa ciągi znaków w jeden.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale stringIDArray [AS 2]

Ukrywa wszystkie wbudowane wpisy menu (z wyjątkiem ciągów znaków) w określonym obiekcie ContextMenu.
Kategoria: Flash > ActionScript


str_replace()

Skrypt ilustruje jak łączyć ciągi zmiennych.
Kategoria: Funkcje > PHP


strcoll()

Klasa mx.lang.Locale pozwala ci na kontrolowanie kilku językowego tekst zostaje wyświetlony pliku SWF. Panel Flash String pozwala ci użyć ciągu ID zamiast ciągów literalnych w dynamicznym polu tekstowym. To pozwala ci na stworzenie pliku SWF, który wyświetla tekst załadowany z określonego językowego pliku XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


version_compare()

Tablica znaków zawierająca wszystkie ID ciągów znaków w filmie w pliku FLA.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors