Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMDocument::registerNodeClass

Metoda ta pozwala na zarejestrowanie własnej rozszerzonej klasy DOM , która może być wykorzystane potem przez PHP DOM rozszerzenia.
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapServer array getFunctions

Metoda ta zwraca listę wszystkich funkcji dodanych przez SoapServer-> addFunction lub SoapServer-> setClass.
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapServer void setClass

Eksport wszystkich metod z określonej klasy .
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapServer void setPersistence

Ta funkcja umożliwia zapisywanie danych pomiędzy żądaniami w sesji PHP. To działa tylko na serwerze, na którym eksportowana jest funkcja klasy z SoapServer-> setClass.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool class_exists

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli klasa zadana przez parametr nazwa_klasy została zdefiniowana, FALSE w przeciwnym wypadku.
Kategoria: Funkcje > PHP


array get_class_methods

Funkcja ta zwraca tablicę nazw metod zdefiniowanych dla klasy określonej przez parametr nazwa_klasy . W przypadku błędy zwracana jest wartośc NULL.
Kategoria: Funkcje > PHP


array get_class_vars

Funkcja ta zwróci tablicę asocjacyjną domyślnych publicznych właściwości klasy. Elementy wynikowej tablicy są w formie nazwa_właściwości => wartość
Kategoria: Funkcje > PHP


string get_class

Funkcja ta zwraca nazwę klasy, której obiekt jest egzemplarzem. Zwraca FALSE jeżeli obiekt nie jest obiektem.
Kategoria: Funkcje > PHP


array get_declared_classes

Funkcja ta zwraca tablicę nazw klas zdefiniowanych w bieżącym skrypcie.
Kategoria: Funkcje > PHP


string get_parent_class

Jeżeli obiekt jest obiektem, zwraca nazwę klasy przodka klasy której obiekt jest egzemplarzem.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/7 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors