Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

timezone_offset_get()

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą dst, wartość przesunięcia czasu w sekundach oraz nazwę strefy czasowej.
Kategoria: Funkcje > PHP


_totalframes [AS 2]

Zwraca nazwę strefy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


play()

Zwraca odsunięcie strefy czasowej od GMT w sekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


gotoAndPlay()

Zwraca wszystkie przejścia dla strefy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


timezone_abbreviations_list()

Zwraca referencje względem aktualnego obiektu klipu filmowego do nadrzędnej listwy czasowej.
Kategoria: Funkcje > PHP


timezone_name_get()

Zwraca liczbę wszystkich ujęć (klatek) w liście czasowej filmu lub klonu klipu filmowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


timezone_transitions_get()

Obliczanie wieku z bazy danych w jednym poleceniu SQL dla wszystkich rekordów, wynik przypisuje do tymczasowej nowej tabeli.
Kategoria: Funkcje > PHP


_parent [AS 2]

Rozpoczyna odtwarzanie określonej listwy czasowej od aktualnej pozycji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Obliczanie wieku na podstawie daty urodzenia w SQL

Zatrzymuje odtwarzanie określonej listwy czasowej.
Kategoria: Skrypty > SQL


stop()

Przenosi znacznik odtwarzania określonej listwy czasowej do podanej etykiety, klatki lub wyraźenia i rozpoczyna odtwarzanie od nowego miejsca.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors