Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klauzula DEFAULT, domyślna wartość zmiennych w MySQL

Zwraca domyślną domenę węzła. Może być użyte jako parametr domeny NIS dla kolejnych połączeń.
Kategoria: Skrypty > SQL


yp_get_default_domain

Ustawia domyślny parser dla obsługi funkcji XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_default_handler

Informuje, czy właściwość to domyślna przestrzeń nazw.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::isDefaultNamespace

Pobiera domyślną strefe czasową, użwyając wszytkich funkcji czasów/dat w skrypcie.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_default_timezone_get()

Ustawia domyślną strefe czasową używaną przez funkcje w skrypcie.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_default_timezone_set()

Używa do ustawienia PHP lub bootstrap loader stub Phar z archiwum do domyślnego szablonu.
Kategoria: Funkcje > PHP


Phar::setDefaultStub()

Instrukcja warunkowa pobiera jeden argument, od którego jest uzależniona, w połączeniu w pętlą do while, można tą instrukcje zapętlić do momentu kiedy zostanie wykonana odpowiedni warunek.
Kategoria: Funkcje > PHP


Instrukcja warunkowa: switch (case, break, default) [AS 2]

Domyślny kod języka jaki ma być ustawiony w panelu String dialogowym oknie, lub przez wywołanie metody setDefaultLang().
Kategoria: Flash > Kursy


Locale getDefaultLang [AS 2]

Ustawia domyślny kod języka.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale setDefaultLang [AS 2]

Słowo DEFAULT umożliwia nadanie wartości początkowych zmiennym.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors