Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa DisplacementMapFilter [AS 2]

Klasa DisplacementMapFilter używa wartości pikselu z określonego obiektu BitmapData (nazywanym obrazem mapującym wyporność), aby wykonać wyporność obiektu na scenie, takich jak klipy filmowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter alpha [AS 2]

Określa wartość przezroczystości do użycia dla wyporności spoza granic.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter clone [AS 2]

Zwraca identyczną kopię obiektu filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter color [AS 2]

Określa jaki kolor ma być użyty dla wyporności spoza granic.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter componentX [AS 2]

Określa, który kanał koloru ma zostać użyty na mapie obrazu do zmiany rezultatu x .
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter componentY [AS 2]

Określa, który kanał koloru ma zostać użyty na mapie obrazu do zmiany rezultatu y .
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter mapBitmap [AS 2]

Obiekt BitmapData zawierający dane mapy wyporności.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter mapPoint [AS 2]

Wartośćkt flash.geom.Point która zawiera różnicę lewo-górnego rogu, klipu filmowego, a lewego-górnego rogu mapującego obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter mode [AS 2]

Tryb dla filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter scaleX [AS 2]

Mnożnik do użycia, aby zeskalować wyporność x z mapującej kalkulacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors