Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Wyświetlanie obrazka zależnie od godziny

Zwraca godziny dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Kategoria: Kursy > PHP


JavaScript Funkcja getUTCHours (Metoda obiektu: Date)

Ustawia godziny dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja setHours (Metoda obiektu: Date)

Zwraca godzinę (liczbę od 0 do 23) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Data setHours [AS 2]

Zwraca godzinę (liczbę pomiędzy 0, a 23) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getHours [AS 2]

Ustawia godziny dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCHours [AS 2]

Ustawia godzine dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setUTCHours [AS 2]

W tym artykule pokażę jak wyświetlać obrazek o danej godzinie.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors