Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Styl CSS height

Funkcja oblicza logiczną wysokość czcionki.
Kategoria: Style CSS >


BitmapData height [AS 2]

Wysokość (w pikselach) klipu filmowego lub głównej sceny filmu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera height [AS 2]

Styl definiuje wysokość elementu.
Kategoria: Flash > ActionScript


printer_logical_fontheight

Styl definiuje odstęp pomiędzy liniami. Stosowany może być nie tylko do tekstu, ale w odniesieniu do dowolnego elementu, np. grafik.
Kategoria: Funkcje > PHP


_height [AS 2]

Styl definiuje maksymalną wysokość elementu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Styl CSS line-height

Styl definiuje minimalną wysokość elementu. Wartość domyślna: 0.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS max-height

Właściwość określająca wysokość obrazu podaną w pikselach.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS min-height

Dodaje nową stronę do dokumentu, i określa różne opcje. Parametr $width i $height jest wymiarem nowej strony w punktach
Kategoria: Style CSS >


PDF_begin_page_ext

Określa szerokość przycisku, podaną w pikselach.
Kategoria: Funkcje > PHP


Button _height [AS 2]

Zwraca aktualne wychwytywaną wysokość, podaną w pikselach. Aby ustawić wartość dla tej właściwości, użyj metody Camera.setMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors