Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Przesyłanie informacji przez adres WWW - Tablica GET

Zwraca właściwy spis informacji w postaci tablicy array[].
Kategoria: Skrypty > PHP


apd_callstack()

Pobiera agregacje informacje dla danego obiekt. Pobiera z agregacji informacji na dany obiekt.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_info()

Wyświetla dużą ilości informacji na temat aktualnego stanu PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


phpinfo()

Funkcja jest używana do pobierania informacji o binarnych danych w ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


finfo_buffer()

Sprawdza, czy obiekt COM może być wyliczone z wykorzystaniem Next () metoda hack. Patrz COM klasy dla bardziej szczegółowych informacji na temat tych metod.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool com_isenum

Zapytanie o aktualny stan usugi, zwraca tablice informacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


finfo_file()

Ta funkcja jest używana do pobierania informacji o danym pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


HTML <head> - Dodaje informacje o dokumencie HTML

Tablica GET jest globalna tablicą dostępną w PHP. Zmienne są zapisywane w stylu nazwa=wartość, w pasku adresu po nazwie pliku php oraz po znaku ?, np plik.php?nazwa=wartosc.
Kategoria: Kursy > HTML


PDF_info-font

Znacznik <head> służy do dodania do pliku HTML dodatkowych informacji o nim samym, które nie będą wyświetlane w treści strony.
Kategoria: Funkcje > PHP


win32_query_service_status

Zapytania dotyczące szczegółowych informacji i załadowanej czcionce
Kategoria: Funkcje > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors