Loading:


win32_query_service_status

win32_query_service_status ( string $servicename [, string $machine ] )


Zapytanie o aktualny stan usugi, zwraca tablice informacji.

 

Parametry

servicename -  Krótka nazwa tej usługi

machine - Opcjonalna nazwa maszyny. Jeśli zostanie pominięta, zostanie wykorzystana na komputerze lokalnym


Zwracane wartości


Zwraca FALSE w przypadku porażki, w przeciwnym wypadku zwraca tablicę składającą się z następujących informacji:

ServiceType -  dwServiceType.

CurrentState -  dwCurrentState.

ControlsAccepted -  Usługi kontroli, które są akceptowane przez usługę.

Win32ExitCode-Jeżeli usługa istnieje, zwraca kod z tego procesu

ServiceSpecificExitCode -Jeżeli usługa istnieje z błędem warunku, usługi speczfikacji kodu jest yanotowana w dyieniku zdarzeń.

CheckPoint -
Jeśli usługa jest zamykana, posiada aktualną  liczbę sprawdzenia pkt. Jest to wykorzystywane przez SMK jako pewnego rodzaju bicie serca na wykrycie usługi procesu.

WaitHint - 
Jeśli usługa jest zamykana będzie ustawiona na WaitHint do punktu kontrolnego gdzie będzie wskazywać, wartość 100% ukończenia. Może to być wykorzystywane do realizacji wskaźnik postępu

ProcessId - Windows'owy identyfikator procesu. Jeśli 0, proces nie jest uruchomiony.

ServiceFlags - dwServiceFlags.


Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors