Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apd_set_pprof_trace()

Zaczyna debungować pprof_{proces_id} w podanym katalogu. Zwraca ścieżkę do pliku debungowania.
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_set_session_trace()

Zaczyna debungować adp_dump_{proces_id} w podanym katalogu. Nic nie zwraca.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip-entry-read()

Czyta z otwartego katalogu wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip-entry-open()

Otwiera katalog wpisu w pliku ZIP do odczytu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip-entry-name()

Zwraca nazwę katalogu podanego wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_filesize()

Zwraca rzeczywistą wielkość określonego katalogu wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip-entry-compressionmethod()

Zwraca metoda kompresji w katalogu określonym przez wpis zip_entry.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip-entry-compressedsize()

Zwraca rozmiar skompresowanego określonego w katalogu wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_close ()

Zamyka określony katalog wpisu
Kategoria: Funkcje > PHP


zend_logo_guid()

Funkcja ta zwraca identyfikator, który może być użyty do wyświetlania Zend logo za pomocą wbudowanego w obraz
Kategoria: Funkcje > PHP


1/21 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors