Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

attachMovie() [AS 2]

Procentowa szerokość klonu klipu filmowego (lub filmu),
Kategoria: Flash > ActionScript


_xscale [AS 2]

Procentowa wysokość klonu klipu filmowego
Kategoria: Flash > ActionScript


_yscale [AS 2]

Zawiera nazwę klonu klipu filmowego (która jest pokazywana na panelu Instance (instacja).
Kategoria: Flash > ActionScript


_name [AS 2]

Zwraca ścieżkę do klonu klipu filmowego w notacji ukośnikowej (z użyciem znaku /).
Kategoria: Flash > ActionScript


_target [AS 2]

Zwraca liczbę wszystkich ujęć (klatek) w liście czasowej filmu lub klonu klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


_totalframes [AS 2]

Określa, czy obiekt klipu filmowego nakłada się na obszar innego klipu lub też czy współrzędne X i Y przecinają klonu klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


hitTest() [AS 2]

Rozpoczyna operację przeciągania klonu klipu filmowego na scenie. Klip filmowy porusza się z ruchem kursora myszy.
Kategoria: Flash > ActionScript


startDrag() [AS 2]

Tworzy kopię klonu klipu filmowego na obrazie (lub zagnieżdża ją w innym klipie).
Kategoria: Flash > ActionScript


duplicateMovieClip()

Usuwa poprzednio utworzoną kopię klonu klipu filmowego. W przypadku użycia metody nie musisz dodatkowo określać celu (obiektu).
Kategoria: Flash > ActionScript


removeMovieClip()

Umieszcza klon klipu filmowego, znajdującego się w bibliotece na określonej listwie czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors