Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

hitTest() [AS 2]

Znacznik <map> służy do stworzenia mapy obrazu po stronie przeglądarki. Mapa obrazu jest to obraz z obszarami w które można kliknąć.
Kategoria: Flash > ActionScript


print() [AS 2]

Określa, czy obiekt klipu filmowego nakłada się na obszar innego klipu lub też czy współrzędne X i Y przecinają klonu klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


printAsBitmap() [AS 2]

Styl definiuje znaczniki obszaru strony przy wydruku.
Kategoria: Flash > ActionScript


printAsBitmapNum() [AS 2]

Drukuje obiekt podany jako pierwszy argument funkcji, biorąc również pod uwagę obszar (drugi parametr).
Kategoria: Flash > ActionScript


printNum() [AS 2]

Drukuje obiekt podany jako pierwszy argument funkcji, biorąc również pod uwagę obszar (drugi parametr).
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.fillRect[AS 2]

Drukuje poziom podany jako pierwszy argument funkcji, biorąc również pod uwagę obszar (drugi parametr).
Kategoria: Flash > ActionScript


HTML <area> - oznacza punkty na obrazie

Drukuje obiekt podany jako pierwszy argument funkcji, biorąc również pod uwagę obszar (drugi parametr).
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <map> - Tworzy mapę obrazu

Wypełnia obszar prostokąta odpowiednim kolorem zapisanym jako ARGB kolor.
Kategoria: Kursy > HTML


Styl CSS marks

Określa prostokątny obszar, który w pełni otacza wszystkie piksele o określonym kolorze w bitmapie obrazu.
Kategoria: Style CSS >


BitmapData.getColorBoundsRect [AS 2]

Znacznik <area> definiuje obszar na mapie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors