Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

LoadVars onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy LoadVars.load() lub LoadVars.sendAndLoad() operacja jest zakończona.
Kategoria: Flash > ActionScript


StyleSheet onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy operacja load() jest zakończona.
Kategoria: Flash > ActionScript


Dodawanie Parametru - metoda Refaktoryzacji

Metoda "dodawanie parametru" robi co sama mówi o sobie, wymusza na programiście dodanie parametru do metody/ funkcji, tak, aby było ona bardziej generyczna oraz wykorzystywana.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zmiana dwukierunkowego powiązania na jednokierunkowe - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda zmienia dwukierunkowego odwołanie między klasowe na jednokierunkowe, jeśli jedna z klas nie potrzebuje odwołać się bezpośrednio do tej klasy.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zmiana referencji na wartość dla obiektu - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda zmienia obiekt referencyjny na obiekt wartościowy. Wykorzystujemy tą praktykę, gdy obiekt jest mały, niezmienny oraz trudny do zarządzania.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozpad hierachi - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda złancza super klasę oraz podklasę w jedną całość, kiedy obie klasy nie różnią się bardzo od siebie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Konsolidacja wyrażenia warunkowego - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda łączy wiele wyrażeń warunkowych w jedną funkcje/metodę oraz przenosi całą sprawdzającą logikę do nowo powstałej metody.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Konsolidacja zduplikowanych fragmentów warunkowych - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda usuwa zduplikowane linie kodu z wyników instrukcji warunkowych oraz przenosi je poza instrukcjami warunkowymi.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozłożenie warunkowe - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda przenosi skomplikowane instrukcje warunkowe if - else do nowych metod.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Ukrywanie Warstwy Prezentacyjnej od Warstwy Biznesowej - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy wymagana jest obsługa lub/i związane struktury danych są narażone od warstwy prezentacyjnej na warstwie biznesowej.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors