Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip lineTo [AS 2]

Pozycja kursora na nazwie atrybutu.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLReader::moveToAttribute

Pozycja kursora atrybutu w oparciu o jego pozycję.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::moveToAttributeNo

Pozycja kursora atrybutu w określonych nazwach.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::moveToAttributeNs

Pozycja kursora na następnym węźle, pomija wszystkie poddrzewa.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::next

Tnie $str na kawałki określone przez $offset (pozycja rozpoczęcia) i $length (długość)
Kategoria: Funkcje > PHP


iconv_substr

Wykonywane jest, gdy kompozycja ciągu znaków IME jest ustawiana.
Kategoria: Funkcje > PHP


IME onIMEComposition [AS 2]

Rysuje linię używając aktualnego stylu linii z aktualnej pozycji do (x, y); aktualna rysująca pozycja jest wtedy ustawiana na (x, y).
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _xmouse [AS 2]

Zwraca pozycję x myszki na scenie.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _ymouse [AS 2]

Zwraca pozycję y myszki na scenie.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream time [AS 2]

Zwraca aktualną pozycję odtwarzania, w sekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors