Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

SphinxClient::setGeoAnchor

Tworzy punkt, w którym skrypt się zatrzymuje, aby wznowić wykonywanie skryptu wystarczy nacisnąć ENTER.
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_breakpoint()

Funkcja ta konfiguruje CCL parser zapytań do serwera z definicji z punktów dostępu (CCL kwalifikatorów) i mapowanie ich do RPN.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_ccl_conf

Ustawia punkt kotwicy dla obliczonej odległości Geosfery
Kategoria: Funkcje > PHP


Styl CSS list-style-position

Styl definiuje pozycję znaku wypunktowania listy.
Kategoria: Style CSS >


socket_create

Tworzy gniazdo (punkt końcowy dla komunikacji
Kategoria: Funkcje > PHP


BitmapData.getPixel [AS 2]

Zwraca liczbę która reprezentuje wartość RGB pikseli z obiektu BitmapData, z określonego punktu (x, y).
Kategoria: Flash > ActionScript


HTML <area> - oznacza punkty na obrazie

Znacznik <area> definiuje obszar na mapie obrazu.
Kategoria: Kursy > HTML


BitmapData getPixel32 [AS 2]

Zwraca liczbę która reprezentuje wartość ARGB pikselu z obiektu BitmapData, z określonego punktu (x, y). (czyli wszystkich kolorów oraz kanału alpha).
Kategoria: Flash > ActionScript


PDF_begin_page_ext

Dodaje nową stronę do dokumentu, i określa różne opcje. Parametr $width i $height jest wymiarem nowej strony w punktach
Kategoria: Funkcje > PHP


HTML <li> - Tworzy listę wypunktowanych elementów

Znacznik <li> służy do tworzenia elementów list numerowanych (znacznik <ol>) i wypunktowanych (znacznik <ul>).
Kategoria: Kursy > HTML


1/8 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors