Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

printer_draw_rectangle

Funkcja zwraca prostokąt.
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_draw_roundrect

Funkcja zwraca prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool method_exists

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli metoda określona przez parametr nazwa_metody została zdefiniowany dla obiektu object , FALSE w przeciwnym przypadku. Example #1 method_exists() przykład <?php $directory = new Directory('.'); var_dump(method_exists($directory,'read')); ?> Powyższy przykład wyświetli: bool(true)
Kategoria: Funkcje > PHP


fam_monitor_directory

Rejestruje katalog zmian
Kategoria: Funkcje > PHP


dir()

Zwraca egzemplarz klasy Directory
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip _focusrect [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy klip filmowy posiada żółtą obwódkę, kiedy zostaje mu nadane skupienie po przez klawisz (domyślnie) TAB.
Kategoria: Flash > ActionScript


http_redirect

Dostarczony url zostanie poszerzony o http_build_url(), tablica params (parametrów) będzie traktowana z http_build_str() i indentifikator sesji będzie załączony jeśli session (sesja) będzie true (istnieje). W odpowiedzi HTTPkod będzie ustawiony zgodnie ze status (statusem).
Kategoria: Funkcje > PHP


_focusrect [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy przy przechodzeniu pomiedzy przyciskami za pomocą klawisza Tab pojawia się żółta ramka.
Kategoria: Flash > ActionScript


Style CSS direction

Styl definiuje kierunek wyświetlania tekstu lub położenie elementu w dokumentach, które napisane są w językach czytanych od strony prawej do lewej.
Kategoria: Style CSS >


BitmapData.fillRect[AS 2]

Wypełnia obszar prostokąta odpowiednim kolorem zapisanym jako ARGB kolor.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/6 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors