Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apd_dump_regular_resources()

Robi dokładnie to samo co apd_dump_resources(), z wyjątkiem tego, że ta funkcja filtruje te wyniki i wyświetla tylko regularne źródła.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_methods_by_regexp()

Selektywna klasy metody agregacji do obiektu za pomocą wyrażeń regularnych
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_properties_by_regexp()

Kruszywa właściwości z klasy do istniejącego obiektu za pomocą wyrażeń regularnych, aby dopasować ich nazwiska.
Kategoria: Funkcje > PHP


variant_and

Wykonuje bitoweą eksploatacje. Należy pamiętać, że nieco różni się od regularnej operacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


variant_or

Wykonuje operacje bitowe. Należy pamiętać, że nieco różni się od regularnych operacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate_methods_by_regexp

Selekcjonuje Klasy metod agregacji do obiektu przy użyciu wyrażeń regularnych.
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate_properties_by_regexp

Agreguje właściwości z klasy do istniejącego obiektu przy użyciu wyrażeń regularnych w celu dopasowania ich nazw.
Kategoria: Funkcje > PHP


preg_match_all

Wykona globalne dopasowanie wyrażeń regularnych
Kategoria: Funkcje > PHP


preg_match

preg_match ? wykonuje pasujące wyrażenia regularne
Kategoria: Funkcje > PHP


string preg_quote

preg_quote ? Cytuje znaki wyrażeń regularnych
Kategoria: Funkcje > PHP


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors