Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Prototype Ajax.Updater

Ajax.Updater jeszcze bardziej upraszcza obsługę obiektu XMLHttpRequest. Klasy tej używa się w przypadku kiedy mamy jakiś element, którego treść chcemy odświeżyć. Jego składnia jest następująca:
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Dostępne funkcje dla DELETE - MySQL

Funkcja call_user_method_array() jest przestarzała od PHP 4.1.0, zamiast niej użyj funkcji call_user_func_array() posługując się składnią array(&$obiekt, "nazwa_metody").
Kategoria: Skrypty > SQL


call_user_method_array

Funkcja call_user_method() jest przestarzała od PHP 4.1.0, zamiast niej użyj funkcji call_user_func() posługując się składnią array(&$obiekt, "nazwa_metody").
Kategoria: Funkcje > PHP


call_user_method

Składnia polecenia DELETE różni się nieznacznie w zależności od tego, czy chcemy usunąć dane z jednej tablicy czy też z kilku tabel jednocześnie.
Kategoria: Funkcje > PHP


Dostępne funkcje dla REPLACE - MySQL

Polecenie REPLACE działa dokładnie tak samo jak INSERT, z tym, że jeśli w tablicy nazwa_tab istnieje już rekord o takiej samej wartości PRIMARY KEY lub indeksu UNIQUE, to poprzedni rekord jest najpierw usuwany a dopiero wtedy wstawiany nowy.
Kategoria: Skrypty > SQL


Dostępne funkcje dla REPLACE - MySQL

Polecenie DO wykonuje po prostu wyrażenie wyr, jednak nie zwraca żadnych wartości.
Kategoria: Skrypty > SQL


Usuwanie wszystkich wierszy w danej tablicy MySQL - TRUNCATE

Polecenie TRUNCATE TABLE usuwa zupełnie wszystkie dane z tablicy o nazwie nazwa_tablicy.
Kategoria: Skrypty > SQL


Podzapytania - Struktura, Opis oraz Zastosowanie - MySQL

Podzapytanie jest wyrażeniem SELECT wewnątrz jakiegoś innego polecenia.
Kategoria: Skrypty > SQL


Podzapytanie jako argument skalarny - MySQL

W najprostszym przypadku podzaptanie jest prostym argumentem. Możemy więc go używać wszędzie tam, gdzie tylko można użyć wartości z kolumny lub po prostu jakiejś wartości dosłownej.
Kategoria: Skrypty > SQL


Porównywanie przy pomocy podzapytań - MySQL

Podzapytania używa się najczęściej w celu porównywania,
Kategoria: Skrypty > SQL


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors