Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip _focusrect [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy klip filmowy posiada żółtą obwódkę, kiedy zostaje mu nadane skupienie po przez klawisz (domyślnie) TAB.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zdarzenie ActionScript - onKillFocus [AS 2]

Wykonuje kiedy przycisk traci skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zdarzenie ActionScript - onSetFocus [AS 2]

Wykonuje kiedy przycisk zyskuje skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip focusEnabled [AS 2]

Określa, czy jest możliwość z poziomu ActionScript nadać skupienie na klip filmowy, używając Selection.setFocus().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onKeyDown [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy posiada skupienie pola tekstowego i naciśnie klawisz.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onKillFocus [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy traci skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onSetFocus [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy uzyska skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection addListener [AS 2]

Klasa Selection pozwala ci na ustawianie oraz kontrolę pól tekstowych, które są aktualnie używana (posiadają skupienie).
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Selection [AS 2]

Rejestruje słuchacza obiekt, który wysłuchuje kiedy zmieniono skupienie pola wejściowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getBeginIndex [AS 2]

Zwraca index z początku wybierania skupienia (pierwszy element z listy skupienia).
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors