Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xptr_new_context

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


XPathContext

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


xpath_new_context

Tworzy nowy XPath.
Kategoria: Funkcje > PHP


XPathContext

Opcjonalnie w contextnode mogą być określone względną zapytań XPath.
Kategoria: Funkcje > PHP


xpath_eval_expression

XPathObject xpath_eval_expression ( XPathContext $xpath_context , string $expression [, domnode $contextnode ] )
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::createTextNode

Funkcja ta tworzy nową instancję klasy DOMText. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Metoda DOMNode-> appendChild ().
Kategoria: Funkcje > PHP


similar_text()

Oblicza podobieństwa między dwoma ciągami.
Kategoria: Funkcje > PHP


similar_text()

Oblicza podobieństwa między dwoma ciągami.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::appendChild

Ta funkcja dołącza do istniejącej listy dzieci lub tworzy nową listę dzieci. Dzieci mogą być tworzone np. z DOMDocument: createElement, DOMDocument: createTextNode itp. lub po prostu za pomocą jakiegokolwiek innego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMText __construct

tworzy nowy obiekt DOMText .
Kategoria: Funkcje > PHP


1/20 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors