Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xslt_set_object

Funkcja ta pozwala na wykorzystanie procesora wewnątrz obiektu, aby rozwiązać wszystkie wywołania funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_start_namespace_decl_handler

Jest wywołany do obsługi kiedy nazwa jest zadeklarowana. Deklaracja nazwy występuje wewnątrz rozpoczynajacego znacznika, ale zadeklarowana nazwa rozpoczyna obsługę, wywoływana jest przed tagiem rozpoczynającym obsługę dla każdej zadeklarowanej nazwy tagu rozpoczynającego.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_object

Funkcja ta pozwala na użycie parsera wewnątrz obiektu. Wszystkie wywołania funkcji mogą być ustawione z xml_set_element_handler () etc i z metodą obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


str_word_count()

Zwraca liczbę słów, będących wewnątrz ciągu wejściowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_replace()

Zastępuje tekst wewnątrz części łańcucha.
Kategoria: Funkcje > PHP


resource wddx_packet_start

Rozpoczna nowy pakiet WDDX stopniowo dodając zmienne. Automatycznie tworzy definicjię struktury, zawierającą wewnątrz zmienne.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_object

Funkcja ta pozwala na użycie parsera wewnątrz obiektu. Wszystkie wywołania funkcji mogą być ustawione z xml_set_element_handler () etc metodą obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


PharFileInfo::decompress()

Ta metoda dekompresuje plik wewnątrz Phar archiwum.
Kategoria: Funkcje > PHP


PharFileInfo::getCompressedSize()

Zwraca rzeczywisty rozmiar pliku (z kompresją) wewnątrz Phar archiwum.
Kategoria: Funkcje > PHP


Zorientowana obiektowo współpraca PHP z MySQL

Tworzenie obiektu PHP, w celu łatwiejszej do napisania współpracy skryptów serwera z bazą danych MySQL, z wykorzystaniem funkcji mysqli_connect(). Skrypt dokonuje większości operacji wewnątrz utworzonego obiektu instancji klasy.
Kategoria: Skrypty > PHP


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors