Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <isindex> - Tworzy jednoliniowe pole do wprowadzania tekstu

Przykład dotyczy kodu pocztowego, który powinien składac się wyłącznie z cyfr , Poniższy kod blokuje możliwość wprowadzania liter w pole kodu pocztowego.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <textarea> + tworzy wieloliniowe pole do wprowadzania tekstu

Znacznik <input> tworzy pola do wprowadzania danych w formularzu oraz przycisków wysyłających dane z pól input do skryptu.
Kategoria: Kursy > HTML


Zablokowanie możliwości wpisywania określonych znaków w formularzu

Znacznik <isindex> służy do wstawienia jednoliniowego pola do wprowadzania tekstu.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


HTML <input> - pobiera informacje od użytkownika

Znacznik <textarea> służy do utworzenia wieloliniowego pola do wprowadzania tekstu.
Kategoria: Kursy > HTML


Ograniczenie ilości, liczby wprowadzenia znaków do pola textarea

Skrypt ogranicza ilość wprowadzania znaków do pola textarea dodatkowo pokazuje ilość pozostałych do wykorzystania znaków.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


TextField password [AS 2]

Określa, czy pole tekstowe jest pole do wprowadzania hasła użytkownika.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors