Loading:


HTML <textarea> + tworzy wieloliniowe pole do wprowadzania tekstu

Znacznik <textarea> służy do utworzenia wieloliniowego pola do wprowadzania tekstu.


Przykład:

<textarea rows="5" cols="30">
Tekst w polu
</textarea>Atrybuty:

NazwaOpisWym.DTD
cols Wielkość pola - ilość wyświetlanych kolumn tekstu Tak STF
disabled Wyłącza element Nie STF
name Definiuje nazwę obiektu, za pomocą której można się do niego odwołać w skryptach Nie STF
readonly Określa że zawartość pola nie może być modyfikowana przez użytkownika Nie STF
rows Wielkość pola - ilość wyświetlanych wierszy tekstu Tak STF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STF
Zdarzenia elementów formularza
onblur Skrypt do uruchomienia gdy element traci focus (dane będą prawdopodobnie wprowadzane do innego elementu) Nie STF
onchange Skrypt do uruchomienia gdy zawartość elementu się zmienia Nie STF
onfocus Skrypt do uruchomienia gdy element otrzymuje focus (dane będą wprowadzane do niego) Nie STF
onselect Skrypt do uruchomienia gdy element zostaje wybrany Nie STFNapisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors