Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Jak zrobić kolorowanie kodu w artykule użycie znaczników [kod] [/kod]

Konwersja dotyczy wszystkich znaków HTML do znaczników.
Kategoria: Skrypty > PHP


tidy_clean_repair

Odczytuje zawartość bieżącego węzła, w tym dzieci i węzły znaczników.
Kategoria: Funkcje > PHP


string tidy_repair_string

Skrypt pokaże wam jak zrobić aby treść artykułu zawarta między znacznikami [kod] [/kod] została profesjonalnie pokolorowana. Aby to zrobić napiszemy własną klasę BBcode w PHP, do kolorowania kodu użyjemy biblioteki GESHI
Kategoria: Funkcje > PHP


HTML <param> - Dodaje parametr do obiektu

Wykonuje operacje czyszczenia i poprawiania składni znaczników zgodnie z określoną konfiguracją
Kategoria: Kursy > HTML


ActionScript 3 oraz tagi - dostępne znaczniki

Uruchamia diagnostykę skonfigurowaną dla parsowanych i reperowanych znaczników
Kategoria: Flash > Artykuły


ActionScript 3 oraz HTML - dostępne znaczniki

Ta funkcja poprawia składnię znaczników w podanym łańcuchu.
Kategoria: Flash > Artykuły


HTML <table> - służy do utworzenia tabeli.

Znacznik <param> służy do podania dodatkowych parametrów dla appletów Java oraz innych obiektów osadzonych w stronie HTML za pomocą znaczników <applet> lub <object>.
Kategoria: Kursy > HTML


htmlentities()

Flash 9.0 oraz ActionScript 3 posiada obsługę tylko nie których znaczników podanych niżej:
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::readInnerXML

Lista obsługujących znaczników jak i ich parametrów, opis działania oraz odpowiedniki TextFormat instancji.
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_diagnose

Znacznik <table> służy do utworzenia tabeli. Tabela składa się z komórek (utworzonych za pomocą znaczników <td> i <th>), zgrupowanych w wiersze za pomocą znaczników <tr>. Tabele można też zagnieżdżać wewnątrz siebie.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors