Loading:


setStyle() [AS 2]

komponent.setStyle("opcja", "wartość");

 

opcja - właściwość do modyfikacji

 

wartość - wartość tej właściwości

 

Funkcja zmienia wygląd komponentów, dla takich metod jak: typ, wielkość, kolor czcionki, kolor tła czy dekoracje czcionki.

 

lista wartości dla zmiennej opcja

Wartość Opis
backgroundColor

 

Kolor tła. Domyślnie jest białe.

border styles

 

Styl dla obramowania komponentu: wartości inset (wciśnięty przycisk), outset (nie wciśnięty przycisk), solid (zwykła jedna linia obramowania), none (brak obramowania) Domyślnie ustawione na "inset".

marginLeft

 

Lewy margines tekstu (odległość tekstu od ścianki), domyślnie 0.

marginRight

 

Prawy margines tekstu(odległość tekstu od ścianki), domyślnie 0.

color

 

Kolor tekstu, domyślnie 0x0B333C dla Halo theme oraz puste dla Sample theme.

disabledColor

 

Kolor dla tekstu kiedy komponent jest nie aktywny, domyślnie 0x848384 (ciemny szary).

embedFonts

 

Wartość Boolean która wskazuje, czy czcionki określone w fontFamily są osadzonymi czcionkami. Ten styl musi być ustawiona na true, jeśli odnosi się do fontFamily osadzonych czcionek. Inaczej, osadzonej czcionki nie będą wykorzystywane. Jeśli ten styl jest ustawiony na true i fontFamily nie odnosi się do osadzonych czcionek, żaden tekst nie zostanie wyświetlony. Wartością domyślną jest false.

fontFamily

 

Nazwa czcionki dla tekstu, domyślnie "_sans".

fontSize

Wielkość czcionki dla tekstu, domyślnie 10.

fontStyle

 

Styl czcionki np "normal" (normalna) lub "italic" (pochylona). Domyślna wartość "normal".

fontWeight

 

Grubość czcionki, wartości "none" (zwykła) lub "bold" (pogrubiona). Wartość domyślna to "none".

textAlign

 

Wyśrodkowanie tekstu, wartości: "left" (do lewej), "right" (do prawej), lub "center"(do środka). Wartość domyślna: "left".

textIndent

 

Numer wskazujący na wcięcie pierwszej lini tekstu (paragraf), domyślnie 0.

textDecoration

 

Dekoracja tekstu, wartości: "none" (brak) lub "underline" (podkreślona). Wartość domyślna: "none".

 

Kompatybilność: Flash 6+Napisz Artyku³

Listing

//dodaje właściwości do jednego obiektu
obiekt.setStyle(\"fontFamily\", \"Arial\");

//dodaje właściwości do wszystkich obiektów
_global.setStyle(\"color\", 0x333333);


Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38473
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors