Loading:


BitmapData merge [AS 2]

Klasa: BitmapData

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

public merge(zrodloObrazu:BitmapData, zrodloProstokata:Rectangle, punkt:Point, czerwony:Number, zielony:Number, niebieski:Number, przezroczystosc:Number) : Void

 

Wykonuje na każdym kanale, mieszanie z źródłem obrazu wraz z obrazem docelowym. Poniższy wzór jest stosowany dla każdego kanału podczas mieszania:

 

new red dest = (czerwone źródło *czerwony) + (czerwone źródło * (256 - czerwony)) / 256;

 

Parametery

 

zrodloObrazu:BitmapData - Wejściowy obraz bitmapowy do użycia.

zrodloProstokata:Rectangle - Prostokąt, który definiuje obszar obrazu źródłowego jako wejściowego.

punkt:Point - Punkt z przeznaczonym obrazem (aktualna BitmapData instancja), która odwołuje się do lewego górnego rogu źródła prostokąta tego obrazu.

czerwony:Number - Numer, który jest mieszany z kanałem czerwieni.

zielony:Number - Numer, który jest mieszany z kanałem zieleni.

niebieski:Number - Numer, który jest mieszany z kanałem niebieskimi.

przezroczystosc:Number - Numer, który jest mieszany z kanałem przezroczystości.

 

Przykład:

 

import flash.display.BitmapData;
import flash.geom.Rectangle;
import flash.geom.Point;

var bitmapData_1:BitmapData = new BitmapData(100, 80, false, 0x00CCCCCC);
var bitmapData_2:BitmapData = new BitmapData(100, 80, false, 0x00FF0000);

var mc_1:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());
mc_1.attachBitmap(bitmapData_1, this.getNextHighestDepth());

var mc_2:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());
mc_2.attachBitmap(bitmapData_2, this.getNextHighestDepth());
mc_2._x = 101;

mc_1.onPress = function() {
    bitmapData_1.merge(bitmapData_2, new Rectangle(0, 0, 50, 40), new Point(25, 20), 128, 0, 0, 0);
}


Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors