Loading:


BitmapData noise [AS 2]

Klasa: BitmapData

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

public noise(szum:Number, [min:Number], [max:Number], [opcjeKanalu:Number], [skalaSzarosci:Boolean]) : Void

 

Wypełnia obrazek pikselami reprezentującymi losowy szum.

 

Parametery

szum:Number - Ilość losowego szumu.

min:Number [opcjonalny] - Najniższa wartość do wygenerowania dla każdego kanału (od 0 do 255). Domyślnie ustawiona na 0.

max:Number [opcjonalny] - Najwyższa wartość do wygenerowania dla każdego kanału (od 0 do 255). Domyślnie ustawiona na 255.

opcjeKanalu:Number [opcjonalny] - Numer, który może być kombinacją każdego z 4 kolorów kanałów wartości: 1 (czerwony), 2 (zielony), 4 (niebieski), oraz 8(przezroczysty). Możesz używać operatorów logicznych takich jak OR | żeby mieszać kanały. Domyślne wartości (1 | 2 | 4).

skalaSzarosci:Boolean [opcjonalny] - Wartość lgiczna. Jeśli wartości jest ustawiona na TRUE wtedy skala szarości jest tworzona po przez ustawianie wszystkich kolorów na tą samą wartość.. Kanał alfa nie jest brany wtedy pod uwagę. Domyślna wartośc do FALSE.

 

Przykład:

 

import flash.display.BitmapData;
import flash.geom.Rectangle;
import flash.geom.Point;

var bitmapData_1:BitmapData = new BitmapData(100, 80, false, 0x00CCCCCC);
var bitmapData_2:BitmapData = new BitmapData(100, 80, false, 0x00FF0000);

var mc_1:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());
mc_1.attachBitmap(bitmapData_1, this.getNextHighestDepth());

var mc_2:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());
mc_2.attachBitmap(bitmapData_2, this.getNextHighestDepth());
mc_2._x = 101;

mc_1.onPress = function() {
        bitmapData_1.merge(bitmapData_2, new Rectangle(0, 0, 50, 40), new Point(25, 20), 128, 0, 0, 0);
}

mc_1.onPress = function() {
        bitmapData_1.noise(128, 0, 255, 1, true);
}

mc_2.onPress = function() {
        bitmapData_2.noise(128);
}



Napisz Artyku³

Listing

niema




Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    








funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors