Loading:


Klasa BlurFilter [AS 2]

Klasa: BlurFilter

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

public BlurFilter([blurX:Number], [blurY:Number], [jakość:Number])

 

Parametery

blurX:Number [opcjonalny] - Ilość rozmycia w poziomie. Wartości z przedziału 0 - 255 (możliwe liczby przecinkowe). Domyślna wartość to 4. Wartości potęgi 2 (takie jak 2, 4, 8, 16 i 32) są zoptymalizowane do tworzenia szybszego niż inne wartości.

blurY:Number [opcjonalny] - Ilość rozmycia w pionie. Wartości z przedziału 0 - 255 (możliwe liczby przecinkowe). Domyślna wartość to 4. Wartości potęgi 2 (takie jak 2, 4, 8, 16 i 32) są zoptymalizowane do tworzenia szybszego niż inne wartości.

jakość:Number [opcjonalny] - Ilość razy nałożenia filtru. Domyślnie wynosi 1, które jest proporcjonalne do niskiej jakości. Wartość 2 to średnia jakość, oraz 3 to wysoka jakość.

 

 

Opis:

Tworzy filtr ze specyficznymi parametrami. Domyślnie wartości tworzą lekki, rozmazany nieco obrazek.

 

Przykład:

 

import flash.filters.BlurFilter;
var prostokat:MovieClip = stworzProstokat(100, 100, 0x003366, "FiltrRozmycia-Przykład");

var blurX:Number = 30;
var blurY:Number = 30;
var jakosc:Number = 3;

var filtr:BlurFilter = new BlurFilter(blurX, blurY, quality);
var filtrArray:Array = new Array();
filtrArray.push(filtr);
prostokat.filtry = filtrArray;

function stworzProsotkat(w:Number, h:Number, bgColor:Number, nazwa:String):MovieClip {
    var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip(nazwa, this.getNextHighestDepth());
    mc.beginFill(bgColor);
    mc.lineTo(w, 0);
    mc.lineTo(w, h);
    mc.lineTo(0, h);
    mc.lineTo(0, 0);
    mc._x = 20;
    mc._y = 20;
    return mc;
}Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors