Loading:


Microphone useEchoSuppression [AS 2]

Klasa: Microphone

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 6+

 

Wartość logiczna; wskazuje TRUE jeśli tłumienie echa jest włączone, lub FALSE w innym wypadku.

 

Domyślna wartość to FALSE, chyba, że użytkownik wybrał opcję "Reduce Echo" w Flash Player Microphone Settings panelu.Napisz Artyku³

Listing

var useEchoSuppression_ch:mx.controls.CheckBox;
var activityLevel_pb:mx.controls.ProgressBar;

this.createEmptyMovieClip("sound_mc", this.getNextHighestDepth());
var active_mic:Microphone = Microphone.get();
sound_mc.attachAudio(active_mic);

activityLevel_pb.mode = "manual";
activityLevel_pb.label = "Activity Level: %3";
useEchoSuppression_ch.selected = active_mic.useEchoSuppression;
this.onEnterFrame = function() {
    activityLevel_pb.setProgress(active_mic.activityLevel, 100);
};
var chListener:Object = new Object();
chListener.click = function(evt:Object) {
    active_mic.setUseEchoSuppression(evt.target.selected);
};
useEchoSuppression_ch.addEventListener("click", chListener);
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors