Loading:


Mouse removeListener [AS 2]

Klasa: Mouse

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Usuwa obiekt, który buł wcześniej zarejestrowany przez addListener().

 

Funkcja zwraca TRUE, jeśli słuchacz został pomyślnie usunięty, lub też FALSE w innym wypadku.Napisz Artyku³

Listing

this.createClassObject(mx.controls.Button, "clear_button", this.getNextHighestDepth(), {_x:10, _y:10, label:'clear'});
this.createClassObject(mx.controls.Button, "stopDrawing_button", this.getNextHighestDepth(), {_x:120, _y:10, label:'stop drawing'});
this.createClassObject(mx.controls.Button, "startDrawing_button", this.getNextHighestDepth(), {_x:230, _y:10, label:'start drawing'});
startDrawing_button.enabled = false;
//
this.createEmptyMovieClip("ksztalt_mc", this.getNextHighestDepth());
var sluchacz:Object = new Object();
sluchacz.onMouseDown = function() {
    this.isDrawing = true;
    ksztalt_mc.lineStyle(2, 0xFF0000, 100);
    ksztalt_mc.moveTo(_xmouse, _ymouse);
};
sluchacz.onMouseMove = function() {
    if (this.isDrawing) {
    ksztalt_mc.lineTo(_xmouse, _ymouse);
    }
    updateAfterEvent();
};
sluchacz.onMouseUp = function() {
    this.isDrawing = false;
};
Mouse.addListener(sluchacz);
var clearListener:Object = new Object();
clearListener.click = function() {
    ksztalt_mc.clear();
};
clear_button.addEventListener("click", clearListener);
//
var stopRysowanie:Object = new Object();
stopRysowanie.click = function(evt:Object) {
    Mouse.removeListener(sluchacz);
    evt.target.enabled = false;
    startDrawing_button.enabled = true;
};
stopDrawing_button.addEventListener("click", stopRysowanie);
var startRysowanie:Object = new Object();
startRysowanie.click = function(evt:Object) {
    Mouse.addListener(sluchacz);
    evt.target.enabled = false;
    stopDrawing_button.enabled = true;
};
startDrawing_button.addEventListener("click", startRysowanie);
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors